Regulamin

Regulamin

WARUNKI WYPOŻYCZENIA

 

 1. Wypożyczalnia pobiera kaucję jako gwarancję w przypadku strat, która podlega zwrotowi po uwzględnieniu wymogów określonych poniżej. Firmy znane Wypożyczalni mogą ubiegać się o wynajem na podstawie zamówienia i obniżonej kaucji.
 2. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy,
  (obliczony od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu) lecz po odjęciu ewentualnych rabatów.
 3. Czynsz wg stawki dobowej oznacza zwrot przed upływem 24 godzin. Każda następna godzina jest opłacana wg stawki godzinowej (lecz bez przekroczenia stawki dobowej). Powyższe nie dotyczy opłat za narzędzia i osprzęt dodatkowy do wynajmowanych urządzeń (np. groty, wiertła, przedłużacze), za które czynsz opłaca się za każdą rozpoczynającą się dobę.
 4. Wypożyczający ponosi koszty wszelkich uszkodzeń mechanicznych nie wynikających z normalnego zużycia eksploatacyjnego.
 5. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.
 6. Najemca będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi
  w instrukcji obsługi, oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem i utratą.
 7. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w takim samym stanie w jakim został wypożyczony, tj. sprawny i oczyszczony, uwzględniając jego zużycie wskutek prawidłowej eksploatacji.
 8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak:
  uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.)
 9. Wypożyczalnia jest płatnikiem VAT. Podane ceny są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT).
 10. Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-17, w soboty 09-15
  Przedłużenie czasu najmu może nastąpić za zgoda Wypożyczalni
  Prosimy koniecznie nas powiadomić telefonicznie pod numer telefonu 791 787 300  bądź mailowo: biuro@budcarrent.plW sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Ogólna klauzula informacyjna RODOZgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X